Nekalé obchodní praktiky útočí na všechny, ať se jedná o spotřebitele nebo podnikatele. ČOI má velmi dobře zpracované jednoduché vysvětlení. https://www.coi.cz/faq/nekale-obchodni-praktiky/

V posledních měsících se v rámci České republiky vyrojilo spoustu (ezo)kouček a koučů. Ráda bych připomněla, že i tito lidé mají svojí odpovědnost v případě, že inzerují svoje služby a měli by je nabízet transparentně. Zákon mimo jiné zakazuje klamavou reklamu a klamavé označování zboží a služeb. Klamavou reklamou se rozumí především uvádění nepravdivých informací ale i uvádění pravdivých informací, které Vás uvedenou v omyl, že danou věc chcete zakoupit. Klamavým označování služeb se rozumí především uvádění nepravdivých či zkreslených informací o obsahu služby, ceně a dalších aspektech. V případě, že se budete cítit oklamáni, nebojte se ozvat !

Analýza od @proFemOPS, celou studii neznám, ale z aplikační praxe své i kolegů mohu potvrdit, pokud jsou oběti bráněny znalými advokáty, dostávají vyšší odškodnění a současně je minimalizován dopad trestního řízení na ně... nemusíte v tom být sám/a

Zvážení rizik kontraktu Není neobvyklé, že klienti požádají o kontrolu kontraktu, který nemáme možnost přímo revidovat, ale můžeme se k němu pouze vyjádřit a zhodnotit právní rizika dané smlouvy. Z podstatných bodů pro zhodnocení považujeme: - zálohové platby a s tím spojený risk management při neplacení; - zvážení kreditního hodnocení obchodního partnera; - nepřiměřené smluvní pokuty, které by mohli být pro klienta likvidační; - prověření pojistných smluv klienta pro krytí náhrady škody způsobené klientem při plnění kontraktu. Přestože nemáme věšteckou kouli a nemůžeme říct, že kontrakt proběhne bezproblémově, bude klient seznámen se všemi riziky a připraven na jejich řešení s případnou minimalizací ztrát.