Odměna

V rámci první osobní či telefonické konzultaci identifikujeme klientovy požadavky a náročnost celého případu a na základě zjištěných informací pak společně dohodneme nejvhodnější způsob stanovení odměny. Odměna může být stanovena na základě dohody s klientem hodinovou sazbou, úkolovou odměnou, vymoženými náklady soudního řízení a další.

Již na první schůzku je dobré přinést veškeré podklady, které máte k dispozici, případně tyto podklady zaslat předem. Dostatek relevantních informací má značný vliv na rychlost a kvalitu řešení Vašeho případu vč. relevantního určení ceny právních služeb.

V případě poškozených a jejich zastupování v trestním řízení je možné po posouzení splnění podmínek definice zvlášť zranitelné oběti dle zákona o obětech trestných činů poskytnout právní službu bezplatně.

Způsoby určení ceny za poskytnuté právní služby

Hodinová odměna:Běžná hodinová sazba se sjednává s ohledem na složitost a charakter věci v rozmezí 2.200,- Kč až 2.700,- Kč (bez DPH) za každou hodinu práce advokáta.
Hotové výdaje:Soudní, notářské a správní poplatky, překlady listin, cestovní náklady advokáta a další případné náklady vzniklé vůči třetím stranám hradí klient zvlášť.
Spory:Orgánem pro mimosoudní řešení řešení sporů je v případech sporů s advokáty Česká advokátní komora www.cak.cz